Siswa

TIM KESISWAAN

 

Wakil Kepala Sekolah : Abdul Rozak, S.Pd.
  : Dede Supriatna, S.Ag
    Elisna, S.Pd.

 

RINCIAN TUGAS

  1. Menyusun program pembinaan kesiswaan / OSIS
  2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan siswa / OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus
  3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
  4. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan insindental
  5. Membina dan melaksanakan koordinasi Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sahaja (5 S)
  6. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon  calon siswa penerima beasiswa
  7. Pengadaan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
  8. Mengatur mutasi siswa
  9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan
  10. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler

Additional information